Aquesta pàgina sol·licita el seu exprés consentiment per dur a terme l'anàlisi i / o mesurament del web amb l'ús de cookies. Fent clic a qualsevol enllaç de la pàgina considerem que acceptes l'ús de cookies.
Més informació OK

Privacitat i protecció de dades

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s'informa als usuaris del present lloc web que les dades personals facilitades a través dels diferents formularis i correus electrònics que integren aquesta web, passaran a formar part d'un fitxer de dades de caràcter personal, la titularitat i responsabilitat correspon al registrador de la mateixa, les dades del qual s'indiquen en l'inici d'aquest document, sent la seva finalitat el poder atendre i processar adequadament les sol licituds de consulta remeses, així com poder informar i transmetre informació dels serveis oferts per la web AOB advocats.

Amb la remissió de les seves dades, vostè presta el seu consentiment exprés perquè es pugui dur a terme el tractament automatitzat, i sempre per al compliment de les finalitats anteriorment indicades. Les seves dades personals són tractats amb la màxima confidencialitat, i això garantit.

Es procedirà, si escau, a l'arxiu de les dades que els usuaris facilitin per fer una consulta o remetre una sol licitud, o per concertar dia i hora de visita, alguns dels quals són necessaris per a atendre adequadament les mateixes. L'usuari és advertit, convenientment, de la necessitat de facilitar aquestes dades.

L'informem que l'adreça de correu electrònic és utilitzada per donar resposta a la seva consulta jurídica, donar resposta a la seva sol·licitud deconcertar dia i hora de visita, així com poder transmetre informació dels serveis oferts i informar de qualsevol altres canvis rellevants que es produeixin.

L'existència d'un fitxero inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i la raó social responsable del mateix, així com una direcció de correu postal i electrònic o la que els usuaris puguin dirigir-se per exercitar els seus Dret de Protecció de Dades.

S'informa als usuaris que tenen reconeguts els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel.lació de les seves dades personals. Els referits drets podran ser exercitats, bé per l'usuari, bé pel seu representant, mitjançant la remissió d'una sol licitud escrita i signada en el domicili abans indicat, adjuntant fotocòpia del DNI.